تعادل انرژی برای آسیاب غلتکی مورد استفاده در تولید سیمان