به همین دلیل لرزش صفحه نمایش کامپیوتر و راه حل برای مشکل