موتور الکتریکی برای سنگ زنی میل قیمت گذاری آفریقای جنوبی