آسیاب به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن برنامه های استخراج از معادن، یا نمودار