نرم باله خوراکی اروپایی از کارخانه سنگ آهک و ماشین آلات